blfværket gammelt.jpg

Historiske utstillinger

I mange av bygningene på Blaafarveværket og Koboltgruvene finner du utstillinger knyttet til den spennende driftshistorien fra 1772-1893.

I gruvemuseene finner du flere basisutstillinger fra tiden da det var gruvedrift i området.

Den kjemiske foredlingen av koboltmalmen fant sted på selve Værket. Etter å ha kjørt malmen med hest og kjerre fra gruvene til Haugfoss og knust den i pukkverket ved elven Simoa, fraktet man den videre over elven til Værket. Her ble koboltmalm, kvarts og pottaske smeltet sammen til blått glass, og malt til fint pigment.

Glasshytten fra 1776 er Blaafarveværkets "storstue", med utstillingen "Fra koboltmalm til blåfarve" i bygningens sydsal. Her får man innsikt i hele prosessen fra gruvedrift på Koboltgruvene til ferdig pigment på Værket; en presentasjon som gir et forståelig innblikk i en komplisert, men spennende prosess.

I Hjulhuset sto fundamentene for vannhjulene som drev farveproduksjonen på Værket. I dag viser vi Blaafarveværkets historiske og tekniske produksjonsprosess. Her finnes også en presentasjon av noe av vårt arkivmateriale med oversikt over de ansatte ved farvefabrikken i første bergmåned 1836.

I Mølla får man også kjennskap til Blaafarveværkets verdensomspennende kundekrets, som er presentert i en permanent samling av gammelt koboltblått glass og porselen.

Arsenikktårnet var stedet hvor koboltmalmen ble renset for giftig arsenikk før den gikk til farveproduksjonen i Glasshytten.

GRUVENE2.JPG

Gruvetråkka i 1860-årene

ludvig eugen og steenstuen.jpg

Arbeidere utenfor Ludvig Eugen Stoll i 1860-årene

3340 Åmot i Modum Tlf. 32 78 67 00 - info@blaa.no    © Blaafarveværket 2010