Blaafarveverket1.jpg

Stiftelsen Modums Blaafarveværk

Stiftelsen Modums Blaafarveværk (stiftet i 1971) ble konsolidert i samsvar med museumsreformen i 2004. Dette ga museet en formalisert og inspirerende plattform for videre satsing.

Museet bygger i dag sin virksomhet på å forvalte og videreformidle industrihistorie som knytter seg til utvinning av kobolt (80% av verdens-produksjonen) i det som var datidens største norske industrivirksomhet (1773-1893).

I løpet av en 40 års periode har det blitt bygd opp en møteplass hvor et bredt publikum skal kunne få gode kunst-, kultur- og naturopplevelser samt tilegne seg kunnskap. Museet fremstår med et komplett rekreasjonstilbud for hele familien og er en viktig aktør i reiselivet i regionen.

Industrimuseet består av i dag 60 bygningsobjekter med en grunnflate på ca. 8.000 m2, gruver, interne veier, bro og 437.000 m2 grunn.

utsiktspunkt nordgruvene.jpg

Daggbruddene i Koboltgruvene

Blaafarveværket_03.JPG

Signaturbygningen Glasshytta

3340 Åmot i Modum Tlf. 32 78 67 00 - info@blaa.no    © Blaafarveværket 2010